prywatność

Polityka prywatności (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2006 r. o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest IG-tech Piotr Sulewski z siedzibą w 05-827 Grodzisk Mazowiecki 05-827, ul. Kopernika 5/19 posługujący się skrótem IG-tech.
 • Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora w celach realizacji usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej tzn. kontakt z klientem, podpisanie umowy, zlecenie usługi, rozliczenie , a także:
  • marketingu usług własnych oraz podmiotów współpracujących
  • wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – za zgodą klienta
 • Dane osobowe za Państwa zgodą będą udostępniane lub powierzane innym odbiorcom w celu realizacji zleconych usług w ramach współpracy:
  • usługi hostingu – H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168.
  • usługi rejestracji domen – Dinfo Systemy Internetowe, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała NIP: 937-174-48-05
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez Państwa a ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel administratora (marketing bezpośredni) oraz na potrzeby ewentualnych roszczeń Art.6 ust.1 lit.a,b,f
 • Pobrane od Państwa dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony (5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego na potrzeby urzędu skarbowego, 10 lat przewidziane dla przedawnienia roszczeń)
 • Podanie przez Panstwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy,wykonania zlecenia i/lub zapewnienia realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
 • Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 • Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich danych.
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.